คนที่สามารถกลางให้ได้

facebook : AllScout Sarawoot Kittan

#เรื่องกลาง หากไห้คนอื่นที่ไม่ใช้แอดมินกลุ่มเรา ไปกลางแล้วเกิดปันหา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
#คนที่จะไห้กลาง ไห้inbox หาแอดมินโดยตรง

ค่ากลาง จะคิดตามความเหมาะสมนะครับ

#ค่ากลางจะคิด 30 บาท

#รหัสไม่เกิน 100 จะคิด 20

#รหัส 500 บาทขึ้นไปจะคิด 40 บาท

#รหัส หากติดเฟส-ติดเมล จะคิด 50 บาท

#รหัส 1.000 บาทขึ้นไปจะคิดเป็น 8% ของ ID นั้นๆ


#คำตัดสินของแอดมินถือว่าสิ้นสุด