การใช้งาน music widget

ขั้นตอนการใช้งาน music widget

***********************************

1 เราสามารถเลือกเพลงตามที่ต้องการได้เลย โดยการปัดสไล หรือ กลิ้งลูกกลิ้งได้ที่ตรงกลางเม้า

 

2 เราสามารถหยุดเพลง ได้ที่ปุ่ม stop

 

3 เราสามารถ เพิ่มเสียง/ผ่อนเสียง หรือปิดเสียงได้ที่ตรงนี้เลย 

 

4 สามารถสุ่มเพลงใหม่ได้ที่ตรงนี้

 

5 กดปุ่มวนซ้ำได้ที่ตรงนี้

 

6 เลื่อนเปลี่ยนเพลงตามที่ต้องการได้เลย

 

7 ปุ่มปิดแถบเพลง

  •