Luna Origin จำหน่ายไอดีกม

จำหน่ายไอดีเริ่มต้น

ยไอดีเพชร Luna Origin จำหน่ายไอดีเกม เริ่มต้น
เวลาเปิด-ปิด ร้าน ( 13.00 น. – 24.00 น. ) ถ้าหลังจากเวลาที่กำหนดจะไม่มีสินค้าให้
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
เลขไอดีเซิฟอาชีพสัตว์เลี้ยงสถานะราคา
00041Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
00153Server22Cleric1|เอมม่า7ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตแสง300+
00246Server10-13Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
00247Server6-9Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
00463Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
00528Server19-21Saint1|ทวิช7ช่อง กระตือรือร้น+พลังโจมตีกายภาพ100+
00664Server19-21Saint1|เอมม่า7ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตแสง300+
00815Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
00861Server19-21Saint1|แคนดี้โมจิ8ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตพิษ+สตามินา180+
ออกแล้วServer3SwordMaster1|พริม7ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตพิษ180+
01209Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
01218Server19-21Saint1|ผีเสื้อโคมไฟ7ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตไฟ150+
01251Server19-21Saint1|เพริก้า8ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตแสง+สตามินา300+
01536Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
01617Server19-21Saint1|ฟรีน่า7ช่อง ว่องไว+พลังโจมตีธาตุน้ำแข็ง100+
01642Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
01668Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
01749Server6-9Saint1|พูอี7ช่อง พละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่100+
01897Server6-9Saint1|ฮูโมโม8ช่อง พละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ+สตามินา150+
01920Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
02055Server19-21Saint1|พูอี7ช่อง พละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่100+
02199Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
02636Server19-21Saint1|ทิกเก้7ช่อง ว่องไว+คริติคอล100+
02643Server22DarkWizard1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด150+
03380Server19-21Saint1|มีโอ7ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตไฟ150+
03424Server19-21Saint1|มีโอ7ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตไฟ150+
03510Server19-21Saint1|ฟุรุรุ8ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตไฟ+สตามินา200+
03754Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
03763Server19-21Saint1|เพอร์มาย8ช่อง ว่องไว+คริติคอล+สตามินา150+
03780Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
03782Server19-21Saint1|ผีเสื้อโคมไฟ7ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตไฟ150+
03871Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
03894Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
03983Server19-21Saint1|คาปูก้า8ช่อง พละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ+สตามินา200+
03986Server19-21Saint1|พารุส7ช่อง พละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ100+
04144Server19-21Saint1|เพริก้า8ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตแสง+สตามินา300+
04235Server19-21Saint1|อาโป7ช่อง ว่องไว+ต้านทานทั้งหมด100+
04350Server19-21Saint1|เอมม่า7ช่อง ปัญญา+พลังโจมตีธาตแสง300+
 เซิฟอาชีพ สัตว์ขี่สถานะราคา
(ออกแล้ว)Server20Saintโดโดว่องไว+โอกาศติดคริ120+
2Server20Saintรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
(ออกแล้ว)Server22Saintพละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพพละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ120+
4Server20Saintออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว100+
5Server20Saintม้าโยกของเพอร์มายสตามินา+ปัญญา200+
(ออกแล้ว)Server3Saintจักรยานของเทโร่สตามินา+ปัญญา320+
7Server6Saintคิวรีแคทสตามินา+กระตือรือร้น100+
8Server12Saintจักรยานของเทโร่สตามินา+ปัญญา200+
9Server12Saintม้าโยกของฮิวมายสตามินา+กระตือรือร้น100+
10Server20Saintรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก200+
(ออกแล้ว)Server22Saintไทเกรียบัญญ+โจมตีแสง1100+
12Server6Saintไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา200+
13Server6Saintจักรยานของเทโร่สตามินา+ปัญญา200+
14Server3Saintนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
15Server20Saintมาเร มันตาสตามินา+พละกำลัง100+
(ออกแล้ว)Server3Saintเสือน้อยกระตือรือร้น+โอกาศติดคริ120+
17Server3Saintรถไฟพุตเชอร์บัญญ+พลังโจมตีน้ำแข็ง200+
18Server6Saintไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา200+
(ออกแล้ว)Server22Saintกอริลลาสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP120+
20Server3Saintรถม้าบุปผาร้อยวันสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว )Server12Saintโทสกระตือรือร้น+โอกาศติดคริ120+
22Server20Saintรถม้าบุปผาพันวันสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว)Server20Saintโดโดว่องไว+โอกาศติดคริ120+
24Server3Saintม้าโยกของฮิวมายสตามินา+กระตือรือร้น100+
25Server9Saintนกฮูกเครื่องจักรพละกำลัง+โอกาศติดคริ100+
26Server20Saintม้าโยกของฮิวมายสตามินา+กระตือรือร้น100+
27Server6Saintรถไฟพุตเชอร์บัญญ+พลังโจมตีธาตุน้ำแข็ง200+
28Server3Saintลูปุสบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
29Server20Saintคูร่าพละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่100+
(ออกแล้ว)Server3Saintไทเกรียบัญญ+โจมตีแสง1100+
31Server3Saintรถแคร์รอตสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว)Server22Saintออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว120+
33Server6Saintรถม้าบุปผาพันวันสตามินา+กระตือรือร้น100+
34Server20Saintรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี150+
35Server3Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
36Server3Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
37Server6Saintรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี100+
38Server12Saintโคร์ปัญญ+โจมตีธาตุพิษ150+
39Server12Saintเฮอร์ปุสบัญญ+ความเร็วในการเคลื่อนที่150+
40Server18Saintม้าโยกของเพอร์มายสตามินา+ปัญญา200+
41Server11Saintม้าโยกของเพอร์มายสตามินา+ปัญญา200+
(ออกแล้ว)Server1Saintออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว120+
(ออกแล้ว)Server10Saintนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก120+
44Server20Saintเพอริดอท เพอร์ซีสตามินา+พละกำลัง100+
45Server6Saintม้าโยกของเอลมายสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว)Server3Saintพาร์ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี120+
(ออกแล้ว)Server22Saintมาเร มันตาสตามินา+พละกำลัง120+
48Server3Saintรถม้าบุปผาแฟนตาซีสตามินา+ปัญญา200+
49Server20Saintจักรยานของเมทุสสตามินา+พละกำลัง100+
50Server20Saintกอริลลาสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
51Server6Saintรถไฟพุตเชอร์บัญญ+พลังโจมตีธาตุน้ำแข็ง200+
52Server6Saintลูปุสบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
53Server6Saintรถแคร์รอตสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
54Server3Saintรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
(ออกแล้ว)Server4Saintนกฮูกเครื่องจักรพละกำลัง+โอกาศติดคริ120+
56Server20Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
57Server3Saintคิวรีแคทสตามินา+กระตือรือร้น100+
58Server6Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
59Server13Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
60Server22Saintรอมแคทสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว)Server22Saintรถไฟเพมเบอร์ลีย์พละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่120+
(ออกแล้ว)Server6Saintคูร่าพละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่120+
(ออกแล้ว)Server14Saintมีมีพละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ120+
64Server11Saintเพอริดอท เพอร์ซีสตามินา+พละกำลัง100+
65Server20Saintลูปุสบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
(ออกแล้ว)Server3Saintรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี320+
(ออกแล้ว)Server22Saintม้าโยกของฮิวมายสตามินา+กระตือรือร้น120+
68Server22Saintรถม้าบุปผาแฟนตาซีสตามินา+ปัญญา150+
(ออกแล้ว)Server3Saintพาร์ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี120+
70Server13Saintรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี150+
71Server20Saintรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี150+
72Server12Saintโคร์ปัญญ+พลังโจมตีธาตุพิษ200+
(ออกแล้ว)Server12Saintนกฮูกเครื่องจักรพละกำลัง+โอกาศติดคริ120+
74Server6Saintรถแคร์รอตสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
75Server7Saintจักรยานของติมอร์สตามินา+ว่องไว100+
76Server20Saintรถแคร์รอตสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
77Server20Saintโคร์ปัญญ+พลังโจมตีธาตุพิษ200+
78Server3Saintจักรยานของเมทุสสตามินา+พละกำลัง100+
79Server20Saintรถไฟพุตเชอร์บัญญ+พลังโจมตีธาตุน้ำแข็ง200+
80Server22Saintจักรยานของเทโร่สตามินา+ปัญญา200+
(ออกแล้ว)Server22Saintไทเกรียบัญญ+โจมตีแสง1100+
(ออกแล้ว)Server22Saintรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี320+
83Server6Saintโดโดว่องไว+โอกาศติดคริ100+
84Server12Saintไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา200+
85Server12Saintลูปุสบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
86Server20Saintรถไฟเพมเบอร์ลีย์พละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่100+
87Server20Saintนกฮูกเครื่องจักร(แดง)ปัญญา+โจมตีธาตุไฟ200+
88Server20Saintรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี100+
89Server20Saintรูบี้ เพอร์ซีสตามินา+ว่องไว100+
(ออกแล้ว)Server22Saintโดโดว่องไว+โอกาศติดคริ120+
91Server22Saintรถม้าบุปผาร้อยวันสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
92Server12Saintมีมีพละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ100+
93Server22Saintรถไฟพุตเชอร์บัญญ+พลังโจมตีธาตุน้ำแข็ง200+
94Server6Saintเฮอร์ปุสบัญญ+ความเร็วในการเคลื่อนที่150+
95Server18Saintเฮอร์ปุสบัญญ+ความเร็วในการเคลื่อนที่150+
96Server20Saintออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว100+
97Server22Saintไทเกรียบัญญ+โจมตีแสง500+
98Server18Saintรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี150+
99Server20Saintนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
100Server20Saintรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
101Server3Saintไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา200+
102Server12Saintจักรยานของเทโร่สตามินา+ปัญญา200+
103Server20Saintรถกลีบดอกไม้ร้อยวันกระตือรือร้น+พลังโจมตีกายภาพ100+
104Server20Saintคิวรีแคทสตามินา+กระตือรือร้น100+
105Server20Saintรถไฟเพมเบอร์ลีย์พละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่100+
106Server3Saintคิวรีแคทสตามินา+กระตือรือร้น100+
107Server3Saintจักรยานของเมทุสสตามินา+พละกำลัง100+
108Server3Saintม้าโยกของเอลมายสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว)Server12Saintนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก120+
110Server6Saintมาเร มันตาสตามินา+พละกำลัง100+
111Server12Saintรอมแคทสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
112Server12Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
113Server20Saintไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา200+
114Server20Saintรถไฟพุตเชอร์บัญญ+พลังโจมตีธาตุน้ำแข็ง200+
115Server3Saintรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี100+
116Server3Saintีรถกลีบดอกไม้ร้อยวันกระตือรือร้น+พลังโจมตีกายภาพ100+
117Server22Saintรถแคร์รอตสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
118Server6Saintนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
119Server6Saintนกฮูกเครื่องจักร(แดง)ปัญญา+โจมตีธาตุไฟ200+
120Server12Saintเฮอร์ปุสบัญญ+ความเร็วในการเคลื่อนที่200+
121Server11Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
122Server20Saintออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว100+
123Server20Saintกอริลลาสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว)Server3Saintโดโดว่องไว+โอกาศติดคริ120+
125Server12Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
126Server20Saintรถม้าบุปผาแฟนตาซีสตามินา+ปัญญา200+
127Server3Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
128Server3Saintม้าโยกของเพอร์มายสตามินา+ปัญญา200+
129Server3Saintรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
130Server12Saintรถไฟพุตเชอร์บัญญ+พลังโจมตีธาตุน้ำแข็ง200+
131Server19Saintจักรยานของเทโร่สตามินา+ปัญญา200+
132Server20Saintนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
133Server3Saintม้าโยกของเอลมายสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
134Server3Saintรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี100+
135Server6Saintรถไฟพุตเชอร์บัญญ+พลังโจมตีธาตุน้ำแข็ง200+
136Server20Saintรูบี้ เพอร์ซีสตามินา+ว่องไว100+
137Server6Saintมีมีพละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ100+
138Server6Saintรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี150+
139Server12Saintโคร์ปัญญ+พลังโจมตีธาตุพิษ150+
140Server3Saintออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว100+
141Server22Saintจักรยานของเมทุสสตามินา+พละกำลัง100+
(ออกแล้ว)Server12Saintรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี120+
143Server20Saintม้าโยกของเพอร์มายสตามินา+ปัญญา200+
144Server20Saintโคร์ปัญญ+พลังโจมตีธาตุพิษ200+
145Server22Saintรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี150+
146Server3Saintรอมแคทสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
147Server22Saintจักรยานของเมทุสสตามินา+พละกำลัง100+
148Server12Saintรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
149Server20Saintไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา200+
150Server20Saintรถแคร์รอตสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
151Server20Saintมาเร มันตาสตามินา+พละกำลัง100+
152Server20Saintซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
153Server6Saintรูบี้ เพอร์ซีสตามินา+ว่องไว100+
154Server3Saintจักรยานของติมอร์สตามินา+ว่องไว100+
(ออกแล้ว)Server3Saintลูปุสบัญญ+อัคราหลบหลีก320+
156Server12Saintม้าโยกของฮิวมายสตามินา+กระตือรือร้น100+
157Server3Saintรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี100+
158Server15Saintนกฮูกเครื่องจักรพละกำลัง+โอกาศติดคริ100+
159Server20Saintม้าโยกของเพอร์มายสตามินา+ปัญญา200+
160Server20Saintนกฮูกเครื่องจักร(แดง)ปัญญา+โจมตีธาตุไฟ200+
(ออกแล้ว)Server22Saintรถไฟเพมเบอร์ลีย์พละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่120+
162Server3Saintรูบี้ เพอร์ซีสตามินา+ว่องไว100+
163Server12Saintนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
164Server12Saintนกฮูกเครื่องจักร(แดง)ปัญญา+โจมตีธาตุไฟ200+
165Server12Saintเพอริดอท เพอร์ซีสตามินา+พละกำลัง100+
166Server12Saintม้าโยกของเอลมายสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
167Server12Saintไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา200+
168Server12Saintรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี100+
(ออกแล้ว)Server12Saintรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก320+
170Server12Saintรถม้าบุปผาพันวันสตามินา+กระตือรือร้น100+
(ออกแล้ว)Server3Warriorจักรยานของเมทุสสตามินา+พละกำลัง320+
(ออกแล้ว)Server3Warriorไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา120+
173Server15Warriorรอมแคทสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว)Server22Warriorออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว120+
(ออกแล้ว)Server22Warriorเรเรบัญญ+โจมตีแสง120+
176Server18Warriorรถแคร์รอตสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว)Server13Warriorเรเรบัญญ+โจมตีแสง120+
(ออกแล้ว)Server2Warriorคิวรีแคทสตามินา+กระตือรือร้น120+
(ออกแล้ว)Server3Warriorมีมีพละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ500+
180Server8Warriorรอมแคทสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
(ออกแล้ว)Server14Crusaderซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา320+
182Server8Crusaderออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว100+
183Server8Crusaderีรถกลีบดอกไม้ร้อยวันกระตือรือร้น+พลังโจมตีกายภาพ100+
184Server7Crusaderรถไฟเพมเบอร์ลีย์พละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่100+
(ออกแล้ว)Server17Crusaderรถกลีบดอกไม้ร้อยวันกระตือรือร้น+พลังโจมตีกายภาพ120+
186Server15Crusaderรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก150+
(ออกแล้ว)Server10Crusaderลูปุสบัญญ+อัคราหลบหลีก320+
188Server6Crusaderโดโดว่องไว+โอกาศติดคริ100+
(ออกแล้ว)Server22Crusaderรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี120+
190Server8Crusaderรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี100+
(ออกแล้ว)Server22Crusaderรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี320+
192Server7Crusaderจักรยานของเมทุสสตามินา+พละกำลัง100+
193Server6Crusaderซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
(ออกแล้ว)Server3Crusaderเสือน้อยกระตือรือร้น+โอกาศติดคริ120+
(ออกแล้ว)Server16Warlockไทเกรียบัญญ+โจมตีแสง900+
196Server7Warlockรถม้าบุปผาแฟนตาซีสตามินา+ปัญญา200+
(ออกแล้ว)Server2Warlockคิวรีแคทสตามินา+กระตือรือร้น120+
(ออกแล้ว)Server15Warlockออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว120+
(ออกแล้ว)Server4Warlockนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก120+
(ออกแล้ว)Server10Warlockคิวรีแคทสตามินา+กระตือรือร้น120+
201Server7Warlockรูบี้ เพอร์ซีสตามินา+ว่องไว100+
202Server10Warlockีรถกลีบดอกไม้ร้อยวันกระตือรือร้น+พลังโจมตีกายภาพ100+
(ออกแล้ว)Server2Warlockรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี120+
(ออกแล้ว)Server17Warlockรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี120+
205Server16DarkWizardจักรยานของเมทุสสตามินา+พละกำลัง150+
206Server17DarkWizardม้าโยกของฮิวมายสตามินา+กระตือรือร้น150+
207Server4DarkWizardเพอริดอท เพอร์ซีสตามินา+พละกำลัง150+
208Server17DarkWizardเพอริดอท เพอร์ซีสตามินา+พละกำลัง150+
209Server2DarkWizardม้าโยกของฮิวมายสตามินา+กระตือรือร้น150+
210Server12DarkWizardรถม้าบุปผาร้อยวันสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP150+
211Server6DarkWizardรถม้าบุปผาแฟนตาซีสตามินา+ปัญญา200+
212Server6DarkWizardรถกลีบดอกไม้ร้อยวันกระตือรือร้น+พลังโจมตีกายภาพ100+
213Server12DarkWizardรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก200+
(ออกแล้ว)Server4DarkWizardไทเกรียบัญญ+โจมตีแสง900+
215Server12Clericจักรยานของเทโร่สตามินา+ปัญญา200+
216Server15Clericโดโดว่องไว+โอกาศติดคริ100+
217Server7Clericรถไฟเพมเบอร์ลีย์พละกำลัง+ความเร็นในการเคลื่อนที่100+
218Server12Clericพาร์ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี100+
219Server12Clericจักรยานของเทโร่สตามินา+ปัญญา200+
(ออกแล้ว)Server12Clericรถม้าบุปผาร้อยวันสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP120+
221Server13Clericจักรยานของเมทุสสตามินา+พละกำลัง100+
222Server1Clericซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา200+
(ออกแล้ว)Server3Clericแซนีแคทสตามินา+ปัญญา450+
224Server13Clericรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก200+
225Server13Clericแซนีแคทสตามินา+ปัญญา200+
226Server3Clericพาร์ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี100+
227Server12Clericนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
228Server12Clericนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
229Server3Clericรถม้าบุปผาแฟนตาซีปัญญา+สตามินา200+
230Server8Clericมีมีพละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ100+
(ออกแล้ว)Server17Clericเสือน้อยกระตือรือร้น+โอกาศติดคริ120+
232Server21Hunterซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา100+
233Server12Hunterลูปุสบัญญ+อัคราหลบหลีก100+
234Server11Hunterรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก100+
235Server11Hunterรถม้าบุปผาแฟนตาซีสตามินา+ปัญญา100+
236Server21Hunterรถม้าบุปผาพันวันสตามินา+กระตือรือร้น100+
237Server16Hunterม้าโยกของเพอร์มายสตามินา+ปัญญา+Premium100+
238Server21Hunterโครปัญญ+พลังโจมตีธาตุพิษ100+
239Server8Hunterรถม้าบุปผาแฟนตาซีสตามินา+ปัญญา100+
240Server8Hunterรูบี้ เพอร์ซีสตามินา+ว่องไว200+
(ออกแล้ว)Server22Hunterรถไฟเพมเบอร์ลีย์พละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่150+
(ออกแล้ว)Server4Hunterมีมีพละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ150+
243Server17Hunterรถม้าบุปผาร้อยวันสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
244Server19Hunterเพอริดอท เพอร์ซีสตามินา+พละกำลัง100+
245Server8Hunterแซนีแคทสตามินา+ปัญญา100+
(ออกแล้ว)Server4Hunterนกฮูกเครื่องจักรพละกำลัง+โอกาศติดคริ350+
247Server19Hunterเรเรบัญญ+โจมตีแสง1000+
248Server21Hunterรถกลีบดอกไม้พันวันปัญญ+ความเร็วในการโจมตี150+
(ออกแล้ว)Server21Hunterรถกลีบดอกไม้ร้อยวันกระตือรือร้น+พลังโจมตีกายภาพ150+
(ออกแล้ว)Server22Hunterออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว320+
(ออกแล้ว)Server22Hunterรถม้าบุปผาร้อยวันสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP120+
(ออกแล้ว)Server22Hunterไทเกรียบัญญ+โจมตีแสง350+
253Server21Hunterรอมแคทสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
254Server8Hunterรถม้าบุปผาพันวันสตามินา+กระตือรือร้น100+
255Server8Hunterม้าโยกจองเพอร์มายสตามินา+ปัญญา100+
(ออกแล้ว)Server6Hunterเสือน้อยกระตือรือร้น+โอกาศติดคริ320+
257Server21Hunterม้าโยกของเอลมายสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
258Server8Hunterพาร์ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี200+
(ออกแล้ว)Server14Hunterพาร์ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี400+
(ออกแล้ว)Server21Hunterรถกลีบดอกไม้ร้อยวันกระตือรือร้น+พลังโจมตีกายภาพ150+
(ออกแล้ว)Server22Hunterโคร์ปัญญ+พลังโจมตีธาตุพิษ150+
262Server4Hunterลูปุสบัญญ+อัคราหลบหลีก100+
(ออกแล้ว)Server22Hunterซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา120+
264Server15Hunterรถไฟเทอร์มี่ว่องไว+ความเร็นในการโจมตี200+
(ออกแล้ว)Server8Hunterลูปุสบัญญา+อัคราหลบหลีก120+
(ออกแล้ว)Server7Hunterคิวรีแคทสตามินา+กระตือรือร้น120+
(ออกแล้ว)Server22Hunterเสือน้อยกระตือรือร้น+โอกาศติดคริ320+
(ออกแล้ว)Server22Hunterเสือน้อยกระตือรือร้น+โอกาศติดคริ320+
(ออกแล้ว)Server13Hunterคิวรีแคทสตามินา+กระตือรือร้น120+
270Server17Hunterโคร์ปัญญ+พลังโจมตีธาตุพิษ100+
(ออกแล้ว)Server9Hunterมีมีพละกำลัง+พลังโจมตีกายภาพ200+
272Server8Hunterม้าโยกจองเพอร์มายสตามินา+ปัญญา100+
273Server9Hunterม้าโยกจองเพอร์มายสตามินา+ปัญญา100+
(ออกแล้ว)Server1Hunterลูปุสบัญญา+อัคราหลบหลีก120+
275Server8Hunterรถกลีบดอกไม้แฟนตาซีบัญญ+อัคราหลบหลีก100+
(ออกแล้ว)Server8Hunterโดโดว่องไว+โอกาศติดคริ500+
(ออกแล้ว)Server4Hunterโทสกระตือรือร้น+โอกาศติดคริ320+
278Server8Hunterจักรยานของเทโร่สตามินา+ปัญญา100+
279Server4Hunterเฮอร์ปุสบัญญ+ความเร็วในการเคลื่อนที่100+
(ออกแล้ว)Server11Musketeerเรเรบัญญ+โจมตีแสง150+
(ออกแล้ว)Server18Musketeerออโรร่า มันตาสตามินา+ว่องไว200+
282Server18Musketeerม้าโยกของเอลมายสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP100+
283Server19Musketeerเรเรบัญญ+โจมตีแสง100+
284Server13Musketeerรถม้าบุปผาพันวันสตามินา+กระตือรือร้น100+
285Server6Musketeerนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
286Server18Musketeerลูปุสบัญญ+อัคราหลบหลีก100+
(ออกแล้ว)Server3Musketeerม้าโยกของเอลมายสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP120+
288Server9Musketeerไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา100+
289Server16Musketeerไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา100+
(ออกแล้ว)Server19SwordMasterรูบี้ เพอร์ซีสตามินา+ว่องไว+Premium200+
291Server5SwordMasterเรเรบัญญ+โจมตีแสง300+
(ออกแล้ว)Server3SwordMasterแซนีแคทสตามินา+ปัญญา320+
293Server12SwordMasterนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
294Server16SwordMasterจักรยานของติมอร์สตามินา+ว่องไว100+
295Server12SwordMasterไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา200+
296Server11SwordMasterเฮอร์ปุสบัญญ+ความเร็วในการเคลื่อนที่+Premium(เมล)200+
297Server12SwordMasterแซนีแคทสตามินา+ปัญญา200+
298Server6SwordMasterแซนีแคทสตามินา+ปัญญา200+
299Server22SwordMasterรถไฟเพมเบอร์ลีย์พละกำลัง+ความเร็วในการเคลื่อนที่120+
300Server13SwordMasterเรเรบัญญ+โจมตีแสง300+
(ออกแล้ว)Server6SwordMasterซิลวา มันตาสตามินา+ปัญญา320+
302Server22SwordMasterจักรยานของติมอร์สตามินา+ว่องไว100+
303Server12SwordMasterนกฮูกเครื่องจักร(แดง)ปัญญา+โจมตีธาตุไฟ200+
(ออกแล้ว)Server15SwordMasterนกฮูกเครื่องจักรพละกำลัง+โอกาศติดคริ120+
(ออกแล้ว)Server22SwordMasterรอมแคทสตามินา+เพิ่มดาเมจโจมตี PVP120+
(ออกแล้ว)Server22SwordMasterไอโอไลต์ เพอร์ซีสตามินา+ปัญญา320+
307Server5SwordMasterโทสกระตือรือร้น+โอกาศติดคริ100+
308Server20SwordMasterจักรยานของติมอร์สตามินา+ว่องไว100+
309Server15SwordMasterนกฮูกเครื่องจักร(น้ำเงิน)กระตือรือร้น+อัคราหลบหลีก100+
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ข้อแนะนำ

  • โหลดเกมผ่าน play store/ios store ได้เลย
  • เลือกไอดีที่ต้องการได้เลย แล้วส่งมาสอบถามทางร้านได้เลย
  • เมื่อเลือกตัวที่ต้องการได้แล้ว ให้ส่ง เลขไอดี พร้อมแค็ปรูปไอดีส่งมาทางแชทติดต่อ
  • ทางร้านจะทำการประเมินราคาให้หลังจากที่ส่งครบ
  • หลังจากที่ ชำระเงินเรียบร้อยให้ทำการก็อปเลขไอดีที่สั่งซื้อให้ทางร้าน
  • เมื่อได้รับรหัสไปเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ทำการเปลี่ยนพลาสเวิดให้เรียบร้อย
  • สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : Sarawoot Kittan
  • สามารถเช็ค/ให้เครดิตได้ที่หน้านี้เลย jjjdeviljjj